Saturday, 19/10/2019 - 10:02|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
Ngày ban hành:
05/05/2015
Ngày hiệu lực:
05/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2011
Ngày hiệu lực:
26/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2010
Ngày hiệu lực:
20/04/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2010
Ngày hiệu lực:
05/04/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực