Tuesday, 18/12/2018 - 23:56|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
Ngày ban hành:
04/02/2010
Ngày hiệu lực:
04/02/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/02/2010
Ngày hiệu lực:
04/02/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực