Tuesday, 18/12/2018 - 23:52|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/06/2013
Ngày hiệu lực:
13/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/04/2010
Ngày hiệu lực:
07/04/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/04/2010
Ngày hiệu lực:
07/04/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực