Friday, 20/07/2018 - 02:07|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa

Số: 169/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục THCS, THPT và GDTX năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Ngày ban hành:
09/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiến niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Ngày ban hành:
09/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2012
Ngày hiệu lực:
27/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2010
Ngày hiệu lực:
05/04/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/02/2010
Ngày hiệu lực:
02/02/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/02/2010
Ngày hiệu lực:
02/02/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực