Saturday, 19/10/2019 - 09:58|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
 • HSG Sử 8
  | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Địa 8
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Địa 9
  | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Văn 9
  | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Văn 8
  | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Toán 9
  | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Sử 9
  | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Lý 9
  | 111 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • HSG Lý 8
  | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về