Friday, 20/07/2018 - 09:28|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ
  | 5 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Linh Phú - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 2 242 137
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC TRI PHÚ
  | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Tri Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 2 472 045 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2009-2010 Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Hệ ngành đào tạo Chức vụ ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊN ĐÀI
  | 4 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Kiên Đài - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 2 242 527  
 • TRƯỜNG MN TRI PHÚ
  | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Tri Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 2479946
 • TRƯỜNG MN NGỌC HỘI
  | 4 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Ngọc Hội - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 853223
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VINH QUANG
  | 5 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Vinh Quang - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 3 857 831
 • TRƯỜNG MN PHÚ BÌNH
  | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Phú Bình - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 3 853201
 • TRƯỜNG MN LINH PHÚ
  | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Linh Phú - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 2242311
 • TRƯỜNG MN VINH QUANG
  | 4 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Vinh Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 857997
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LẬP
  | 6 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Yên Lập - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 853  245
 • TRƯỜNG MN BÌNH PHÚ
  | 6 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Bình Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại:
 • TRƯỜNG MN XUÂN QUANG
  | 5 lượt tải | 0 file đính kèm
     Địa chỉ: Xuân Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang    Điện Thoại: 027.3852.461                                      DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN                                                        NĂM HỌC 2009-2010 ...