Wednesday, 26/09/2018 - 15:17|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
 • TRƯỜNG MN BÌNH PHÚ
  | 18 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Bình Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại:
 • TRƯỜNG MN NHÂN LÝ
  | 21 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Nhân Lý - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại:
 • TRƯỜNG MN VINH QUANG
  | 16 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Vinh Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 857997
 • TRƯỜNG MN PHÚ BÌNH
  | 15 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Phú Bình - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 3 853201
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂN
  | 16 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Bình Nhân - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027. 2 222. 717 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2009-2010 S  TT Họ và tên Ngày Tháng Năm sinh Hệ đào tạo ...
 • Đề thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Toan 1)
  | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tải về
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC TRI PHÚ
  | 16 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Tri Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 2 472 045 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2009-2010 Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Hệ ngành đào tạo Chức vụ ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỘI
  | 18 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Ngọc Hội - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 3 851 823
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VINH QUANG
  | 17 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Vinh Quang - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 3 857 831
 • TRƯỜNG MN YÊN LẬP
  | 26 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Yên Lập - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 853490
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ
  | 18 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Linh Phú - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 2 242 137
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊN ĐÀI
  | 17 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Kiên Đài - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 2 242 527