Thứ bảy, 19/10/2019 - 09:28|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
 • TRƯỜNG MN XUÂN QUANG
  | 113 lượt tải | 0 file đính kèm
     Địa chỉ: Xuân Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang    Điện Thoại: 027.3852.461                                      DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN                                                        NĂM HỌC 2009-2010 ...
 • TRƯỜNG MN BÌNH PHÚ
  | 114 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Bình Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại:
 • TRƯỜNG MN YÊN LẬP
  | 118 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Yên Lập - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 853490
 • TRƯỜNG MN NGỌC HỘI
  | 105 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Ngọc Hội - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 853223
 • TRƯỜNG MN PHÚ BÌNH
  | 101 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Phú Bình - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 3 853201
 • TRƯỜNG MN LINH PHÚ
  | 101 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Linh Phú - Chiêm Hóa - Tuyên QuangĐiện Thoại: 027 2242311
 • TRƯỜNG MN KIM BÌNH
  | 107 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Kim Bình - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3757034
 • TRƯỜNG MN TRI PHÚ
  | 130 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Tri Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 2479946
 • TRƯỜNG MN VINH QUANG
  | 106 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Vinh Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: 027 3 857997
 • TRƯỜNG MN NHÂN LÝ
  | 112 lượt tải | 0 file đính kèm
  Địa chỉ: Nhân Lý - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Điện Thoại: